blog-grid

Обуки за КПУ

Почитувани сметководители и овластени сметководители, Ве известуваме дека Обуките за континуирано професионално усовршување на сметково...

Read More read-more
blog-grid

Акционерско друштво

Акционерското друштво, како форма на трговско друштво, своите почетоци ги бележи во периодот на колонијализмот и индустриската револуција...

Read More read-more
blog-grid

Трговска марка

Согласно Законот за индустриска сопственост, трговската марка е право од индустриска сопственост стекнато во постапка согласно со закон с...

Read More read-more
Scroll Up