blog-grid

Денационализација

Денационализација е начин на престанок на правото на сопственост на државата, при што со правото на сопственост се стекнува физичко или пр...

Read More read-more
Scroll Up