Грантова програма „Поттикнување социјална инклузија“

Се одржа тркалезна маса и саем на проекти за социјална инклузија од грантовата програма „Поттикнување на социјална инклузија“ со свеченост за доделување сертификати.

Презентирани беа следните проекти:

  • Иновативни пристапи во поврзувањето различни ранливи заедници – лица со попречености, постари лица, рурално население;
  • Охрабрување на жените Ромки да се вклучат на пазарот на труд;
  • Охрабрување на младите да се вклучат на пазарот на труд;
  • Одржливи придобивки за засегнатите страни;
  • Перспективата на работодавачите во поттикнувањето социјална инклузија;
  • Локални постигнувања преку меѓународна соработка.

Blog Attachment
  • 3-4
  • 2-4

Related Posts

Scroll Up