Обуки за КПУ

Почитувани сметководители и овластени сметководители,

Ве известуваме дека Обуките за континуирано професионално усовршување на сметководители и овластени сметководители (КПУ) се во полн ек и се одржуваат согласно предвидениот распоред и интензитет.

Друштво за консултантски услуги КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП Скопје и Друштвото за ревизија БДО Скопје, како акредитирани друштва за континуирано професионално усовршување на сметководители и овластени сметководители (КПУ), ве повикуваат на следниот линк да се запознаете со деталната програма и термини и навремено да го пријавите вашето учество за обуките кои следат.

http://www.bdo.mk/mk-mk/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0

Blog Attachment
  • prez

Related Posts

Scroll Up