Услуги

Трговско право

 • Основање на компанија
 • Промени на компанија (промена на назив, седиште, управител,
  промена на формата)
 • Пренос на удел
 • Статусни промени (превеземања и спојувања,
  присоединување на компанија, спојување на компанија,
  поделба на компанија, комбинирана поделба на компании,
  поделба на компании со издвојување,
  со основање и со издвојување со превземање)
 • Странски директни инвестиции
 • Изработка и анализа на Секаков вид на
  договори и преддоговори
 • Стечај и ликвидација
Smiley face
Интелектуална сопственост
 • Трговска марка
 • Географска ознака и ознака на потекло
 • Индустриски дизајн
 • Патент
 • Авторски и други сродни права
 • Заштита на домен
Smiley face

Корпоративно управување

 • Длабинска правна анализа
 • Due dilignece
 • Пренос на акции и поврзување со брокерски куќи
 • Инвестициски можности во РСМ
 • Бизнис планови
 • Маркетинг планови
 • Физибилити студии
 • Стратешко и деловно планирање
 • Дозволи за престој на странски лица
 • Анализа на закони и прописи
 • Застапување пред министерства, Надлежни органи, владини
  агенции
Smiley face
Финансиски консалтинг
 • Финансиска анализа
 • Пазар на капитал
 • Финансии, банкарство, осигурување
 • Проекти во технолошки индустриски развојни зони во РСМ
 • Иновативна бизнис стратегија
Smiley face

Пристап до финансии

 • Кредити (советување и помагање на мали и средни комапнии
  во делот на обезбедување кредитини линии за инвестирање)
 • Ко-финансирани грантови за комерцализација на иновации
  и
  технолошки развој
 • ИПАРД 2 програмата за развој на руралните средини
 • Државни програми за поддршка
 • Отворено прибирање на средства (краунтфандинг)
 • Бизнис ангели
 • Факторинг
Smiley face
Квалитет на услуги
Благодарение на различните услуги кои ги нуди нашата компанија, базата на клиенти значително расте, што ни дава можност за усовршување, посветеност и квалитет во решавањето на правните проблеми. Компанијата го зацврстува квалитетот на своите услуги, преку соработка на бројни надворешни соработници и консултанти во повеќе области, како и финансиски и даночни експерти и тим на адвокати кои со својата експертиза ја следат и ја поддржуваат компанијата во сите проекти. Континуирано, година за година, компанијата го проширува својот обем на работа, а со тоа и својот тим кои се специјалисти во своите области.

Експертиза

Консалтинг Интер Груп има склучено Меморандуми за соработка со повеќе меѓународни консултантски компании, со кои на големи проекти работи во конзорциум со нив.

Активен член е во повеќе национални и меѓународни асоцијации, здруженија и комори.

Со почит,
Консалтинг Интер Груп

Group 2

Адреса: ​„Филип Втори Македонски“ бр. 2-2/55, Скопје
Tел. број: 078 202 107 & 023 115 858
Е-адреса: office@cig.com.mk

Локација

2020 CIG - сите права се задржани. Дизајн - OCS

Scroll Up