CIG

Новости

Проектот WE MAKE ги помести границите за женско претприемништво

Преку настанот се презентираат реализираните активности и постигнати резултати, за појасна слика за важноста на проектот „WE MAKE: Женско претприемништво за конкурентност“ за развојот на женското претприемништво, со увид од страна на проектните партнери – организациите имплементатори, за проектните цели, активности и резултати, како и споредба со политиките за конкурентност во женското претприемништво и улогата на граѓанскиот сектор во Република Хрватска.

Oбезбедивме 10 милиони евра за нашите клиенти!

КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП како консултантска компанија специјализирана за деловно и корпоративно право, со докажана експертиза од областа на правен и економски консалтинг, минатата година оствари голем успех со обезбедување финансиски извори во висина од 10 милиони евра за своите клиенти, кои се доминантно мали и средни фирми. На тема финансирање разговаравме со Пенка Мукаетова, освовач и директор на Консалтинг Интер Груп

Успешна бизнис приказна на меѓународно ниво

Консултантската компанија „Консалтинг интер груп“ ја промовираше својата успешна бизнис приказна на третата Меѓународна стручна конференција “Бизнис на штиклама 2019”,која се одржа на 15 јуни во „Mастер Центарот“ во Нови Сад.