CIG

Новости

Советник – Генералист

Програмата на ваучерско советување се однесува на потенцијалните претприемачи (вработени и невработени лица) помагајќи во процесот на самовработување и испорачување на одредени советувања, тренинг и информативни услуги.

Во КОВИД кризата им помагаме на компаниите полесно да дојдат до финансии

КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП како консултантска компанија специјализирана за деловно и корпоративно право, со докажана експертиза од областа на правен и економски консалтинг, годинава даде голема поддршка на своите клиенти помагајќи им да обезбедат пристап до финансиски извори во услови на голема економска криза предизвикана од Ковид кризата.