CIG

Услуги

Експертиза

Консалтинг Интер Груп има склучено Меморандуми за соработка со повеќе меѓународни консултантски компании, со кои на големи проекти работи во конзорциум со нив.

Активен член е во повеќе национални и меѓународни асоцијации, здруженија и комори.

Со почит,
Консалтинг Интер Груп